Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
   

 

Preduzeće STEPSKI SOKO DOO isključivo se bavi proizvodnjom i prometom lovačke sačmarske municije, elemenata za sačmarsku municiju, kao i proizvodnjom filmske municije, odnosno odgovara na posebne zahteve kupca za različite kalibre i efekte filmske municije.

Preduzeće je osnovano 1993. godine i od tada nije menjalo proizvodni program, ime i sedište.

Poseban rad i pažnja poklanjaju se sopstvenim konstrukcijama jediničnih zrna za odstrel najkrupnije evropske divljači, kao što su original HAWK (u silver i gold verziji), zatim TWIN BALLS, teški "soft" projektil DIABOLO, IPSC jedinačni projektil za kratke distance i dr.

Firma podjednako neguje proizvodnju sačmarskih metaka u plastičnoj čauri i metaka u papirnoj čauri, i to u dužinama od 70 i 65 mm.

Na sopstvenom strelištu i opremi vrši se svakodnevno ispitivanje kompletne proizvodje kao i verifikacija elemenata. Preduzeće ima neposredno uz proizvodnju stometarsko karabinsko strelište, kao i urađeno "American Trap" strelište.

Cene usluga i proizvoda su vrlo pristupačne, a za veće količine važi poseban dogovor.